"Тя обичаше цигарите повече от живота."

(Source: dandatolove)

Не се доверявай твърде много.
Не обичай твърде много.
Не се надявай твърде много.
Защото това “твърде много”
може да те нарани толкова много.

(Source: only-bulgarian-things)